Một số quy định vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quan trọng

Quy định vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, ô tô được cập nhật mới nhất hiện nay mà các công ty vận tải lựa chọn các loại hình vận tải như chở hàng, thuê xe tải… bạn phải nắm rõ những quy định này. Dưới đây là những quy định vận chuyển hàng hóa quan trọng mà bạn cần biết.

Quy định về phù hiệu xe tải

Phù hiệu xe tải hay còn được gọi là tem xe. Đây là giấy phép theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2015. Có thể hiểu đơn giản đây là giấy phép lái xe kinh doanh vận tải, được gắn phía trước thành chắn gió của phương tiện và bên phải người điều khiển phương tiện. Theo Nghị định 86/2014 / NĐ-CP và Thông tư 63/2014 / TT-BGTVT, tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình và phải dán tem xe tải trước tháng 7/2018. Ngoài ra, các xe khách chạy tuyến cố định phải xin bổ sung hồ sơ để được chấp nhận khai thác tuyến và tần suất xe, …

Quy định về thuê chở và nhận chở hàng đối với ô tô

Các đơn vị vận tải bằng xe (gọi tắt là bên vận tải) và các cơ quan, công ty, tổ chức, công đoàn, tư nhân kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (gọi tắt là chủ hàng) phải tuân thủ các nguyên tắc thuê vận tải và nhận hàng như sau:
 • Thuê nguyên xe có thể thuê nguyên xe, thuê tải lẻ, thuê khoán để vận chuyển một số lượng hàng nhất định.
 • Hai bên phải trao đổi kế hoạch khuyến mại hàng năm, hàng quý, hàng tháng phù hợp với quy định của nhà nước.
 • Sau khi nhà nước đã phê duyệt và công bố mục tiêu của kế hoạch vận tải, hai bên phải cùng nhau ký kết hợp đồng vận tải theo quy chế hợp đồng kinh tế đang áp dụng.
 • Trước khi xuất hàng 48 giờ, chủ hàng phải nộp hồ sơ phương tiện, người vận chuyển phải trả lời chủ hàng trước ngày, giờ giao phương tiện cho hàng hoá.
 • Trường hợp hàng quý trên thị trường không rẻ thì phải ghi rõ giá khi xuất trình giấy gửi chủ hàng. Giá cả hàng hoá được công bố phải phù hợp với giá hàng hoá ở trạng thái. Nếu hàng hóa Konsubed không có trong bảng giá của nhà nước, giá cả được chỉ định sẽ do hai bên thỏa thuận; nếu họ không thể đạt được thỏa thuận, họ có thể được quyết định bởi hội đồng giá trị. Hàng hóa vận chuyển với giá đã nêu phải trả thêm phí theo quy định của thuế quan.
 • Nếu bên nào là tư nhân thì phải ký hợp đồng vận chuyển theo Chỉ thị số 103-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 1961.

Quy định về thứ tự ưu tiên khi vận chuyển

Hàng hóa đang lưu thông không vi phạm luật hiện hành của nhà nước thì được chở đi, quyền ưu tiên vận chuyển được dành cho những hàng hóa muốn chở trước và đã ký hợp đồng vận chuyển. Hàng đặt trước hoặc yêu cầu chành xe sẽ được chở trước. Hàng gửi sau hoặc xin xe sau sẽ được chuyển sau. Trường hợp đồng thời có nhiều chủ hàng yêu cầu hoặc xin phương tiện để vận chuyển nhưng năng lực phương tiện của người vận chuyển không đủ thì thực hiện quyền ưu tiên vận tải theo thứ tự quy định như sau:
Hàng tươi sống, hàng biến động;
Hàng nguy hiểm;
Hàng thường xuyên.
Hàng hóa được vận chuyển đột xuất tại Điều 7 dưới đây không thuộc phạm vi của điều này

Quy định về việc những hàng hoá không nhận chở

Người vận chuyển có quyền không vận chuyển các loại hàng hóa sau đây:
 • Hàng hóa thuộc diện cấm vận chuyển hoặc phải có giấy phép quá cảnh của chủ hàng không hoặc giấy tờ không hợp lệ;
 • Hàng hóa đã được nhà nước ra lệnh chở ngược chiều;
 • Hàng hóa cần thiết bị đặc biệt để đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lượng, nhưng người vận chuyển không có thiết bị này, trừ trường hợp chủ hàng có khả năng giao thiết bị;
 • Hàng hóa không an toàn cho việc đóng gói trong quá trình vận chuyển.

Quy định về việc Vận chuyển hàng hoá quá khổ và quá nặng

Trường hợp chở hàng quá khổ, quá khổ vượt quá trọng tải của phương tiện do người vận chuyển cung cấp hoặc mức chịu đựng của đường, cầu, phà trong khu vực vận chuyển thì chủ hàng phải liên hệ với cơ quan vận tải 10 trước ngày đến một tháng hoặc thảo luận trước với người vận chuyển về nơi hàng hóa sẽ đến.
Nếu đơn vị vận tải mà hàng đi không tìm được cách giải quyết thì phải báo cáo việc này với cơ quan quản lý vận tải của mình. Nếu là công ty vận tải thì báo cáo công ty hoặc Bộ Giao thông vận tải.

Quy định về trường hợp vận chuyển đột xuất

 • Xe chỉ nhận các trường hợp khẩn cấp đột xuất từ ​​các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như cứu đói, cứu cây, chống lũ, lụt, chống dịch, hạn hán, an ninh quốc phòng theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc các Ủy ban hành chính. Trường hợp việc thi hành lệnh phải hoãn lại việc thực hiện hợp đồng vận tải đã ký với chủ hàng khác thì người vận chuyển phải thông báo cho chủ hàng và báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng trọng tài cùng cấp. Nhưng hàng hóa di chuyển phải được tiếp tục vận chuyển khi người vận chuyển đã thực hiện lệnh của Thủ tướng Chính phủ hoặc các cấp trên.
 • Trong các trường hợp vận chuyển tự do khác, người vận chuyển chỉ được nhận hàng nếu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng chủ hàng phải thanh toán thêm 2% số tiền Thanh toán cước phí. Nếu không có khả năng mà buộc người theo lệnh phải trả thêm 2% ngoài ra chủ hàng còn phải trang trải chi phí cho người vận chuyển nếu người vận chuyển đột xuất làm lỡ hợp đồng mà người vận chuyển đã ký với các chủ hàng khác.
  Trong trường hợp này, cần thương lượng với cơ quan quản lý vận tải nếu khối lượng hàng hóa lớn hoặc cần vận chuyển từ luồng này sang luồng khác.
  Nếu khối lượng hàng hóa ít và chỉ vận chuyển trong một kênh, chủ hàng có thể thỏa thuận trực tiếp với người vận chuyển

Quy định giao nhận hàng hoá

Tùy theo tính chất của từng loại hàng hóa mà hai người chịu trách nhiệm về tải trọng và vận chuyển quy ước trong hợp đồng và ghi giao hàng theo số lượng, trọng lượng, thể tích hoặc số lượng bình quân và trọng lượng tổng hợp vào Giấy vận chuyển.
Hàng hoá nhận vận chuyển theo nguyên tắc nào nếu cũng trả tiền theo nguyên tắc này, nghĩa là nhân theo số lượng, theo trọng lượng …
Hàng đóng thùng,hòm, … có xi lanh, cặp chì thì khi về hàng phải còn nguyên bao, xi, chì không bị mất dấu. Nếu hàng hóa bị tổn thất trong thời gian vận chuyển thì phải ghi rõ tỷ lệ tổn thất trong hợp đồng vận tải và chứng từ vận tải. Nếu không xác định được tỷ lệ tổn thất thì hạch toán theo Điều 22 của Điều lệ này.

Quy định về thời hạn vận chuyển

Hai bên vận chuyển hàng hóa tùy theo loại đường mà ấn định thời hạn vận chuyển, ghi vào hợp đồng vận tải và chứng từ vận tải.
Nếu chủ hàng chịu trách nhiệm xếp dỡ thì thời hạn giao hàng được áp dụng kể từ khi hàng hóa được xếp lên phương tiện cho đến khi hàng hóa được giao.
Nếu đơn vị vận tải chịu trách nhiệm bốc xếp thì thời gian vận chuyển bao gồm cả thời gian xếp dỡ hàng hóa lên và xuống xe.
Nếu người vận chuyển vận chuyển hàng hóa quá thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường cho người vận chuyển theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ này.

Quy định về việc bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển

Trong thời gian vận chuyển, người vận chuyển phải bảo quản tốt hàng hoá. Nếu hàng hoá bị hư hỏng thì người vận chuyển phải bồi thường cho chủ hàng, trừ các trường hợp sau đây:
 • Thiệt hại do tai nạn mà bên vận chuyển đã chuẩn bị mọi phương pháp phòng ngừa, hỗ trợ nhưng không thể ngăn chặn, khắc phục được.
 • Hàng hóa đã đóng gói có nghĩa vụ giao đúng số lượng không thay đổi khi hàng hóa, thùng, hộp, bao bì còn nguyên cặp chì, xi măng, niêm phong, dây đai đã được trả lại nhưng thiếu hàng hóa, hư hỏng.
 • Trong thời gian vận chuyển, nếu bảo quản tốt mà bản thân hàng hóa bị xuống cấp, ôi thiu, bốc hơi và đương nhiên bị hao hụt (nếu hai bên đã thỏa thuận tỷ lệ hao hụt thì giải quyết theo mức đã thỏa thuận).
 • Hàng hóa bị cơ quan chức năng quản lý nhà nước thu giữ
 • Hàng hóa phải bị hủy bỏ hoặc tịch thu hoặc đăng ký lại do lệnh của chính phủ.
 • Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do người bốc xếp của chủ hàng không đang thực hiện các nhiệm vụ trong hợp đồng.
 • Hàng hóa bị biến chất, ôi thiu, bốc hơi, giảm chất lượng nếu phương tiện bị cơ quan quản lý nhà nước giữ lại quá thời gian vận chuyển mà không phải do lỗi của doanh nghiệp vận tải.
 • Cháy không đổ lỗi cho đơn vị vận chuyển.
 • Dịch tễ hoặc dịch bệnh ở động vật vận chuyển.
 • Thiếu hoặc sai mã.

Trên đây là tổng hợp tất cả các quy định chủ yếu điều chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *